Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Mẫu giáo Minh Tân Giai đoạn2015 – 2020

Thứ hai - 21/02/2022 12:59
       PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
        TRƯỜNG MG MINH  TÂN
                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số:         /KH-MGMT                                                                      Minh Tân, ngày 25  tháng 03  năm 2016
KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
 
 
  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
     Trường mẫu giáo Minh Tân tọa lạc tại ấp Tân Đức  – xã Minh Tân – huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương.
     Trường mẫu giáo Minh Tân được thành lập theo quyết định số: 93/2004/QĐ-UB ngày 20/09/2004 của UBND huyện Dầu Tiếng. Trường nằm trên địa thế mặt tiền đường lộ, trong khu dân cư nên rất thuận lợi cho việc đi lại và phụ huynh đưa trẻ đến trường.
Qua nhiều năm hoạt động cùng với sự phát triển của xã nhà, đến năm học 2006-2007 trường được Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, xây thêm 04 phòng trong đó 01 nhà bếp , 01 lớp học, 01 phòng thể chất , 01 văn phòng, cải tạo phòng học cũ theo hướng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
  1. Thuận lợi :
     Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã đầu tư, cải tạo xây dựng mở rộng cơ sở vật chất từ năm 2006, với quy mô trường lớp, trang thiết bị điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng phục vụ cho nhu cầu học tập sinh hoạt của các cháu, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ, thu hút số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.
Đội ngũ giáo viên đủ so với số trẻ quy định trên nhóm lớp, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trong đó 08/10 đạt trên chuẩn, 2 giáo viên đang theo học lớp đại học sư phạm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên có đạo đức tốt, tinh thần, trách nhiệm cao, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, chịu khó tự học, tự rèn, tập thể nhà trường thống nhất đoàn kết nội bộ tốt.
Cảnh quan môi trường sư phạm luôn sạch đẹp, phòng học khang trang sạch sẽ với công trình vệ sinh liền kề, các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ khá đầy đủ, trường được bổ sung hàng năm trong nguồn phụ huynh đóng góp.
Nhà trường xây dựng được nề nếp tốt để đi vào hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cũng như công tác nuôi dạy trẻ theo Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) mới.
Trường đã tạo được uy tín đối với lãnh đạo các cấp và phụ huynh học sinh cùng nhân dân địa phương.
Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, với Ban ngành đoàn thể và phụ huynh, trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.
Phong trào thi đua của nhà trường được tập thể hưởng ứng tích cực, là động lực để từng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Khó khăn :
- Diện tích, số lượng lớp học chưa đáp ứng nhu cầu gửi con em tại địa phương, số lượng trẻ trong độ tuổi ra lớp tăng hàng năm cao hơn so với Điều lệ trường Mầm non
Từ những thuận lợi trên trường Mẫu giáo Minh Tân, xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015-2020 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể của nhà trường để mỗi CB, GV, NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới hoàn thiện hơn.
II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh
- Tổng số CB – GV –NV: 21 người. Lãnh đạo: 2 người. Trình độ chuyên môn: 02 Đại học. Trong đó có 02 đảng viên; Giáo viên: 10 người. Trình độ chuyên môn: 02 Trung cấp; 05 cao đẳng; 03 Đại học. Trong đó có 05 đảng viên;  nhân viên: 09 người.
- Tỷ lệ giáo viên, nhân viên hiện nay đảm bảo đủ biên chế theo quy định.
- Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của Đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng Đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung;
- Ban Giám Hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;
- Chất lượng học sinh năm học 2015-2016.
+ Toàn trường  có tổng số lớp: 05 lớp với tổng số học sinh 200 trẻ.Trong đó lớp mẫu giáo: 05 lớp (200 trẻ).
+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi 100%, trẻ từ 3-5 tuổi đạt 90%, tỷ lệ nhà trẻ 30 %. 
+ Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non  mới 100%: Bé ngoan đạt: 91,47%. Chuyên cần đạt 91,82% Sức khỏe bình thường : 110/116 ( 94,83% ). Suy dinh dưỡng vừa 1/116 ( 0,86%). Thấp còi:   04/116 ( 3,45%)
+ Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường 8.961m2
+ Phòng học: 05
+ Sân trường trũng hơn do với mặt đường , vào mùa mưa nước đọng ứ nên phần nào ảnh hưởng tới cảnh quan và các hoạt động vui chơi của các cháu .
 + Thành tích: Đơn vị đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.
2. Điểm hạn chế
- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu
+ Một số kế hoạch dài hạn và kế hoạch phối hợp đôi lúc xây dựng còn bị trùng lấp.
+ Có đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên nhưng chưa có những giải pháp cụ thể để định hướng giúp đỡ về mặt lâu dài cho Đội ngũ.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên
- Đa số giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con, nên việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế;
- Cơ sở vật chất: Sân trường còn bị ngập , ứ nước vào mùa mưa , kinh phí hạn chế , đồ chơi ngoài trời trang cấp đã lâu dần xuống cấp cũng phần nào ảnh hưởng tới các hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường.
3. Thời cơ
- Trong những năm qua Ngành giáo dục Bình Dương nói chung và huyện Dầu Tiếng nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ nên đã có những tác động không nhỏ đến tầng lớp CMHS và Chính quyền địa phương; Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác giáo dục của nhà trường; 
- Các phong trào học tập, phong trào dạy học được ngành phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của Đội ngũ nhà giáo .
4. Thách thức
- Là huyện vùng xa của tỉnh, kinh tế các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn ( đa số là công nhân làm thuê, cạo mủ, xí nghiệp)  Nhận thức về công tác Giáo dục trong một bộ phận CMHS còn bất cập, thiếu tính phối hợp.
- Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn nhiều hạn chế.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên
- Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục;
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho Đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".
- Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục;
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;
- Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học chuyên cần nhất là trẻ 5 tuổi;
- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
III. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Tầm nhìn  
Một ngôi  trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và học sinh  luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân,  phục vụ học lên cấp học cao hơn. Học sinh có những kĩ năng sống và một số kỹ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.
2. Sứ mệnh
Xây dựng một Đơn vị có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
 
Tính đoàn kết
Tinh thần trách nhiệm
Lòng nhân ái
Tính trung thực
Sự hợp tác        
    Hướng vươn lên
4. Phương châm hành động
"Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường"
" Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai"
" Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"
IV. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Mục tiêu chung
Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức 1 theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.
2. Chỉ  tiêu cụ thể
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá giỏi trên 50%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường đạt 50%, cấp huyện 25%.
- 100% cán bộ, giáo viên, NV biên chế sử dụng thành thạo máy tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.
- Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 50% và đạt 100% vào năm 2022;
- Có trên 90% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn vào năm 2022;
- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15%, Lao động tiên tiến 100%;
- Phát triển 01 Đảng viên mới hàng năm ; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh".
- Hàng năm có 1 Đảng viên tham gia học trình độ trung cấp  chính trị.
- Hàng năm giáo viên đều học tập đầy đủ các buổi học bồi dưỡng thường xuyên đúng theo quy định
- Giáo viên luôn có ý thức trách nhiệm trong công tác, luôn tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
2.2. Học sinh.
- Qui mô.
Lớp - học sinh/năm học
 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
05 170 05 175 05 180 05 180 08 180
- Chất lượng học tập.
+ Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non mới 100%: Hàng năm đạt. Bé ngoan đạt: 95%. Sức khỏe bình thường: 90 % , SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 2%.
+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt từ 99,9%, huy động trẻ 3-5 tuổi từ 85% trở lên. Hoàn thành CTGDMN TNT luôn đạt 95% trở lên hàng năm;
+Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ hàng năm đạt trên 80%.
+ Hàng năm đều có trẻ tham gia thi các hội thi do các cấp phát động và có giải thưởng.
2.3. Cơ sở vật chất.
- Đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn Quốc gia và theo thông tư quy định đến năm 2020.
- Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt "Cơ quan văn hoá".
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.
* Nhiệm vụ.
- Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và những năm học tiếp theo;
- Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đơn vị;
* Giải pháp.
- Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường;
- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay;
- Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh;
- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp GV có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;
- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non để đánh giá phân loại giáo viên cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm.
* Người phụ trách.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.
2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".
* Nhiệm vụ.
 Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
* Giải pháp.
- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GN, NV trong nhà trường;
- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi;
* Người phụ trách.
- Ban Giám hiệu.
3. Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.
* Nhiệm vụ: 
Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 3 vào năm 2022. 
*Giải pháp: 
Tham mưu với UBND xã, Phòng GD-ĐT đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của CMHS, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.
* Người phụ trách: 
Hiệu trưởng, CT Công đoàn, kế toán, nhân viên.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn
* Nhiệm vụ:
 Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của trường đến năm 2022.
*Giải pháp: 
Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lý của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.
* Người phụ trách: 
Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...
5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS đi học chuyên cần.
*Nhiệm vụ:
 Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";
*Giải pháp: 
Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi chào cờ đầu tuần và trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép, ...để giáo viên có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm "chăm sóc" học sinh tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với cha mẹ học sinh của các lớp, tạo sự gần gũi giữa người làm công tác giáo dục và "khách hàng" của mình để có sự thống nhất cách giáo dục học sinh, duy trì tốt sĩ số học sinh.
* Người phụ trách:
 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV chủ nhiệm.
6. Thực hiện có hiệu quả VSATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ
*Nhiệm vụ: 
Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, gá cả và đầy đủ thủ tục,...
Thực hiện tốt phương châm "Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan".
*Giải pháp: 
4/4 cấp dưỡng và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công PHT phụ trách bán trú ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục,...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm nutrikit online. Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường,...
* Người phụ trách:
Toàn thể nhà trường.
7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.
*Nhiệm vụ: 
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.
*Giải pháp: 
Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"" Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" tuyên truyền về " Biển đảo" đến toàn thể học sinh và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho các em.
* Người phụ trách: 
BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, GV
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
 - Kế hoạch chiến lược Trường Mẫu giáo Minh Tân được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, NV nhà trường và được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường, trên trang Web.
- Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Minh Tân.
2. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
Giai đoạn 1 : Từ năm 2015 -2016
Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo;
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho kế hoạch;
Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung:
* Cơ sở vật chất:
- Làm nhà bảo vệ, che mái che trước các hiên lớp, sơn sửa lại công trình vệ sinh, sơn mới toàn bộ trường.
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời, đồ chơi ngoài trời, cửa.
- Sửa chữa đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, trường.
- Mua sắm trang thiết bị theo thông tư 02 của Bộ GD-ĐT.
- Mua sắm bán trú: chiếu, cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV:75 %;
- Trình độ lý luận chính trị: 02 Đảng viên đi học trung cấp.
- 100% GV đạt TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm (100.000đ/trẻ).
Vận động kinh phí đổ cát khu vui chơi ngoài trời cho trẻ
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 85% trở lên.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học
* Chi bộ Đảng+ đoàn thể:
 - Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm. Kết nạp thêm CĐV.
* GV giỏi:
Cấp trường 50%, huyện 25%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.
- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trường học thân thiện- học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...
*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:
100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới
Bé ngoan đạt: 90 % trở lên
Chuyên cần đạt 90% trở lên
Sức khỏe bình thường: 94,83 %
SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 2%.
90-95% trẻ phát triển toàn diện.
100% GV và HS Khối Lá thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.
* Thi đua:
+ Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến.
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 1 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
+100% CB-GV-NV đạt LĐTT
Giai đoạn 2: Từ năm 2016- 2017 
* Cơ sở vật chất:
- Xây nhà bảo vệ, sơn lại hàng rào xung quanh, bổ sung đồ chơi ngoài trời.
- Sửa chữa đường điện, đường thoát nước, ống thoát nước các lớp, trường.
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời và bàn ghế, kệ góc, kệ thiên nhiên,...
- Mua sắm bổ sung trang thiết bị theo thông tư 02 / BGD-ĐT
- Bổ sung mua sắm bán trú.
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 75 % ;
- 100% GV đạt TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm ( 100.000đ/trẻ)
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 99,9% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 85% trở lên.
* Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục
Rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí, các nội dung, kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn quốc gia theo thông tư. Bổ sung cập nhật kịp thời các hồ sơ minh chứng.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học
* Chi bộ Đảng:
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017
 Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm
* GV giỏi:
Cấp trường 50%, huyện 25%.
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.
- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...
*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:
100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới
Bé ngoan, chuyên cần đạt: 90 % trở lên
Sức khỏe bình thường: 90 % trở lên
SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 2%.
90-95% trẻ phát triển toàn diện.
100% GV và HS Khối Lá thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.
* Thi đua:
 + Chính quyền : Tập thể lao động tiên tiến huyện khen
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100%. Hàng năm có 1 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
+100% CB-GV-NV đạt LĐTT
Giai đoạn 3: Từ năm 2017 - 2018
* Cơ sở vật chất:
- Sơn lại đồ chơi ngoài trời
- Sửa chữa đường điện, đường thoát nước, ống thoát nước các lớp, trường.
- Mua sắm trang thiết bị theo thông tư 02 / BGD-ĐT
- Bổ sung mua sắm bán trú.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV:75 % ;
- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.
- 100% GV đạt TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm ( 100.000đ/trẻ).
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 99,9% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 85% trở lên.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học
* Chi bộ Đảng:
 Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm
* GV giỏi:
Cấp trường 50%, huyện 25%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.
- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...
*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:
100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới
Bé ngoan chuyên cần đạt: 90 % trở lên
Sức khỏe bình thường: 90 %
SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 2%.
90-95% trẻ phát triển toàn diện.
100% GV và HS Khối Lá thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.
* Thi đua:
+ Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến huyện khen.
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 1 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
+100% CB-GV-NV đạt LĐTT
* Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục
Hoàn tất các tiêu chuẩn, tiêu chí, các nội dung, kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn quốc gia theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT
Giai đoạn 4: Từ năm 2018-2019
* Cơ sở vật chất:
- Thay các vòi nước, lapapo vệ sinh nhóm lớp.
- Sửa chữa bổ sung đồ chơi ngoài trời; sơn lại hàng rào, đồ chơi ngoài trời, cửa.
- Sửa chữa đường điện, đường thoát nước, ống thoát nước các lớp, trường. Thay mới quạt máy.
- Mua sắm trang thiết bị theo thông tư 02 / BDG-ĐT bổ sung cho các lớp
- Bổ sung mua sắm bán trú .
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV:75 %.
- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.
- 100% GV đạt TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm ( 100.000đ/trẻ).
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 99,9% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 85% trở lên.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học
* Chi bộ Đảng:
 Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm
* GV giỏi:
Cấp trường 50%, huyện 25%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.
- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT... THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...
*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:
100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới
Bé ngoan, chuyên cần đạt: 90 % trở lên.
Sức khỏe bình thường: 90 %
SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 2%.
90-95% trẻ phát triển toàn diện.
100% GV và HS Khối Lá thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.
* Thi đua:
+ Chính quyền : Tập thể lao động tiên tiến huyện khen  
+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 1 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
+100% CB-GV-NV đạt LĐTT
*Công tác kiểm định chất lượng, chuẩn quốc gia
Duy trì và phát triển các tiêu chuẩn, tiếu chí để giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 1 và hướng tới mức độ 2
Giai đoạn 5: Từ năm 2019 - 2020
* Cơ sở vật chất:
- Sửa chữa bổ sung đồ chơi ngoài trời; sơn lại hàng rào, đồ chơi ngoài trời, cửa cho cả 2 điểm trường.
- Sửa chữa đường điện, đường thoát nước, ống thoát nước các lớp, trường. Thay mới quạt máy, cửa phòng học,tolet....
- Mua sắm trang thiết bị theo thông tư 02/ BGD-ĐT
- Bổ sung mua sắm bán trú
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV:75 %
- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.
- 100% GV đạt TB+ Khá + Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong năm ( 100.000đ/trẻ).
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 99,9% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 85% trở lên.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học
* Chi bộ Đảng+ Đoàn thể:
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2021
 Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm.
* GV giỏi:
Cấp trường 50%, huyện 25%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.
- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...
*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:
+ 100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới
Bé ngoan chuyên cần đạt: 90 % trở lên
Sức khỏe bình thường: 90 %
SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 2%.
90-95% trẻ phát triển toàn diện.
100% GV và HS Khối Lá thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.
* Thi đua:
+ Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến huyện khen
+ Công đoàn: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Hoàn tất các tiêu chí và các mục tiêu đề ra trong bản kế hoạch, tự kiểm định đề nghị công nhận những tiêu chí đã đạt được
4. Đối với Hiệu trưởng
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng
Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với các Tổ trưởng (VP+chuyên môn)
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, NV
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
8. Đối với các tổ chức, Đoàn thể trong nhà trường
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
VI. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 
Kế hoạch chiến lược của Trường mẫu giáo MinhTân, Xã Minh Tân cơ bản đã xác định được những mục tiêu cụ thể, các biện pháp dài hạn mà tập thể Sư phạm nhà trường thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Ngành cũng như cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để Đơn vị thực hiện lộ trình đúng kế hoạch và hiệu quả nhất.
 Trên đây là kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 của trường mẫu giáo Minh Tân./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:    
- Phòng GD&ĐT (b/c) ;                                                                    
- Đảng uỷ - UBND xã Minh Tân (b/c);
- Lưu VP.                                                                                                 NGUYỄN THỊ HOÀ

 
XÁC NHẬN CỦA UBND
XÃ MINH TÂN
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG
                                                                  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thực đơn

Bữa sáng:

Cháo thịt heo đậu xanh nấm rơm
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Trứng vịt chiên thịt heo
Canh bầu nấu hến+luộc đậu bắp
Bữa phụ: Bánh plan

Bữa xế:

Nui thịt bò cà rốt nấm đùi gà

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay311
  • Tháng hiện tại24,558
  • Tổng lượt truy cập1,331,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây