Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thanh Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Phạm Thị Thanh Hương
2 Lê Thị Oanh
Điện thoại:0383793328
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư chi bộ
Hiệu trưởng nhà trường
Đại học sư phạm
Lê Thị Oanh
3 Lê Thị Thuý Loan
Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Kế toán
Lê Thị Thuý Loan
4 Trịnh Thị Thư
Điện thoại:
02743546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên trong đơn vị
Nữ công
Đại học mầm non
Trịnh Thị Thư
5 Hồ Thị Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng văn phòng
Trung cấp y sỹ
Hồ Thị Hương
6 Ngô Thị Thúy Ngân
Điện thoại:
02743546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Bí thư chi đoàn
Đại học
Ngô Thị Thúy Ngân
7 Bùi Phương Hiền
Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng MN
Bùi Phương Hiền
8 Lê Thị Bích Phượng
Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối mầm
Cao đẳng
Lê Thị Bích Phượng
9 Trần Thị Liễu
Điện thoại:
02743546289
Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng
Trần Thị Liễu
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Oanh
Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Lê Thị Oanh
2 Phạm Thị Thanh Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
Chủ tịch công đoàn
Đại học sư phạm
Phạm Thị Thanh Hương
Tổ chuyên môn chồi lá
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Liễu

Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Liễu
2 Nguyễn Thị Hoài Thi

Email: thinthmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoài Thi
3 Nguyễn Trương Hoài Thư

Email: thunthmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học mầm non
Nguyễn Trương Hoài Thư
4 Nguyễn Thị Hoa

Email: hoantmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoa
5 Nguyễn Thị Phương

Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Phương
6 Lê Thị Hạnh

Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Hạnh
Ban chấp hành Công đoàn 2015-2020
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thanh Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch CĐ
Phó Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Phạm Thị Thanh Hương
2 Lê Thị Thúy Loan
Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng ban nữ công
Đại học kế toán
Lê Thị Thúy Loan
3 Trần Thị Liễu
Điện thoại:
02743546289
Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
UBKT
Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Liễu
4 Bùi Phương Hiền
Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên nữ công
Cao đẳng sư phạm
Bùi Phương Hiền
5 Trịnh Thị Thư
Điện thoại:
02743546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên ban nữ công
Đại học sư phạm
Trịnh Thị Thư
Ban thanh tra nhân dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Bích Phượng
Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng ban
Tổ trưởng chuyên mầm cấp dưỡng
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Bích Phượng
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Hương
Điện thoại:0966068430
02743546289
Email: huonghtmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng
Tổ trưởng tổcông đoàn
Trung cấp y sĩ
Hồ Thị Hương
2 Nguyễn Thị Phương
Điện thoại:
02743546289
Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Bí thư đoàn thanh niên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Phương
3 Bùi Phương Hiền
Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Cao đẳng sư phạm
Bùi Phương Hiền
4 Lê Thị Hạnh
Điện thoại:
02743546289
Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Hạnh
5 Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại:
02743546289
Email: hoantmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoa
6 Ngô Thị Thúy Ngân
Điện thoại:
02743546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư ĐTN
Đại học sư phạm
Ngô Thị Thúy Ngân
7 Lê Thị Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: huongltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên Lê Thị Hương
8 Lê Thị Oanh
Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học sư phM5
Lê Thị Oanh
Ban ĐDHCMHS Năm Học 2020-2021
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thị Yến
Hội trưởng năm học 2020-2021 Vũ Thị Yến
Tổ chuyên môn Mầm
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Hồng
Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng Lê Thị Hồng
2 Lê Thị Hương
Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng
12/12
Lê Thị Hương
3 Tô Thị Thư
Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng Tô Thị Thư
4 Lê Thị Bích Phượng
Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
Thanh tra nhân dân
Cao đẳng
Lê Thị Bích Phượng
5 Phạm Thị Thanh Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học
Phạm Thị Thanh Hương
6 Phạm Thị Thúy
Điện thoại:
02743546289
Bảo mẫu
12/12
Phạm Thị Thúy
Tổ văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thúy Loan
Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
Văn thư
Đại học kế toán
Lê Thị Thúy Loan
2 Phạm Văn Tân
Điện thoại:
02743546289
Bảo vệ Phạm Văn Tân
3 Lê văn Chính
Điện thoại:
02743546289
Bảo vệ Lê văn Chính
4 Phạm Thị Thủy
Điện thoại:
02743546289
Phục vụ Phạm Thị Thủy
5 Hồ Thị Hương
Điện thoại:
02743546289
Email: huonghtmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng
Trung cấp
Hồ Thị Hương
6 Lê Thị Oanh
Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Lê Thị Oanh

Điện thoại

 • Văn phòng
  0274 3 546 289
 • Phòng hiệu trưởng
  0274 3 546 289
 • Trường Mẫu giáo Minh Tân
  ( 0274) 3 546 289

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Hôm nay502
 • Tháng hiện tại26,432
 • Tổng lượt truy cập514,864
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây