Chi bộ Đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Phạm Thị Thanh Hương
2

Lê Thị Oanh

Điện thoại:0383793328
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư chi bộ
Hiệu trưởng nhà trường
Đại học sư phạm
Lê Thị Oanh
3

Lê Thị Thuý Loan

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Kế toán
Lê Thị Thuý Loan
4

Trịnh Thị Thư

Điện thoại:
02743546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên trong đơn vị
Nữ công
Đại học mầm non
Trịnh Thị Thư
5

Hồ Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng văn phòng
Trung cấp y sỹ
Hồ Thị Hương
6

Ngô Thị Thúy Ngân

Điện thoại:
02743546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Bí thư chi đoàn
Đại học
Ngô Thị Thúy Ngân
7

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng MN
Bùi Phương Hiền
8

Lê Thị Bích Phượng

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối mầm
Cao đẳng
Lê Thị Bích Phượng
9

Trần Thị Liễu

Điện thoại:
02743546289
Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng
Trần Thị Liễu
10

Lê Thị Hạnh

Điện thoại:0986583446
0274546289
Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Đại học Sư phạm mầm non
Lê Thị Hạnh
11

Nguyễn Thị Phương

Điện thoại:
0274546289
Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Đại học sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Phương

Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Oanh

Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Lê Thị Oanh
2

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
Chủ tịch công đoàn
Đại học sư phạm
Phạm Thị Thanh Hương

Tổ chuyên môn chồi lá

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Liễu


Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Liễu
2

Nguyễn Thị Hoài Thi


Email: thinthmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoài Thi
3

Nguyễn Trương Hoài Thư


Email: thunthmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học mầm non
Nguyễn Trương Hoài Thư
4

Lê Thị Bích Phượng

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó chuyên môn chồi lá
Thanh tra nhân dân
Cao đẳng
Lê Thị Bích Phượng
5

Nguyễn Thị Hoa


Email: hoantmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoa
6

Nguyễn Thị Phương


Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Phương
7

Ngô Thị Thúy Ngân

Điện thoại:
0274546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn chồi lá
Bí thư đoàn thanh niên
Đại học SPMN
Ngô Thị Thúy Ngân
8

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
0274546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng SPMN
Bùi Phương Hiền

Ban chấp hành Công đoàn 2015-2020

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch CĐ
Phó Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Phạm Thị Thanh Hương
2

Lê Thị Thúy Loan

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng ban nữ công
Đại học kế toán
Lê Thị Thúy Loan
3

Trần Thị Liễu

Điện thoại:
02743546289
Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
UBKT
Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Liễu
4

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên nữ công
Cao đẳng sư phạm
Bùi Phương Hiền
5

Trịnh Thị Thư

Điện thoại:
02743546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên ban nữ công
Đại học sư phạm
Trịnh Thị Thư

Ban thanh tra nhân dân

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Bích Phượng

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng ban
Tổ trưởng chuyên mầm cấp dưỡng
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Bích Phượng

Đoàn thanh niên

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Thị Hương

Điện thoại:0966068430
02743546289
Email: huonghtmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng
Tổ trưởng tổcông đoàn
Trung cấp y sĩ
Hồ Thị Hương
2

Nguyễn Thị Phương

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Bí thư đoàn thanh niên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Phương
3

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Cao đẳng sư phạm
Bùi Phương Hiền
4

Lê Thị Hạnh

Điện thoại:
02743546289
Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Hạnh
5

Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại:
02743546289
Email: hoantmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoa
6

Ngô Thị Thúy Ngân

Điện thoại:
02743546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư ĐTN
Đại học sư phạm
Ngô Thị Thúy Ngân
7

Lê Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên Lê Thị Hương
8

Lê Thị Oanh

Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học sư phM5
Lê Thị Oanh

Ban ĐDHCMHS Năm Học 2020-2021

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Lường Được

Hội trưởng năm học 2021-2022 Hoàng Lường Được

Tổ chuyên môn Mầm

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng
12/12
Lê Thị Hương
2

Tô Thị Thư

Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng Tô Thị Thư
3

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học
Phạm Thị Thanh Hương
4

Lê Thị Hạnh


Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Hạnh
5

Phạm Thị Thủy

Điện thoại:
02743546289
Phục vụ Phạm Thị Thủy
6

Phạm Thị Thúy

Điện thoại:
02743546289
Bảo mẫu
12/12
Phạm Thị Thúy
7

Trịnh Thị Thư

Điện thoại:
0274546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học SPMN
Trịnh Thị Thư

Tổ văn phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Hồng

Điện thoại:
02743546289
Phục vụ Lê Thị Hồng
2

Lê Thị Thúy Loan

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
Văn thư
Đại học kế toán
Lê Thị Thúy Loan
3

Phạm Văn Tân

Điện thoại:
02743546289
Bảo vệ Phạm Văn Tân
4

Lê văn Chính

Điện thoại:
02743546289
Bảo vệ Lê văn Chính
5

Hồ Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huonghtmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng
Trung cấp
Hồ Thị Hương
6

Lê Thị Oanh

Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Lê Thị Oanh

Thực đơn

Bữa sáng:

Bữa trưa:

Bữa xế:

Bữa chiều:

Văn bản mới

Số 1159/SNV - CCVC

Ngày ban hành: 30/06/2022. Trích yếu: Chuyển lương mới theo Nghị định số 38/NĐ - CP từ ngày 01/07/2022

Ngày ban hành: 30/06/2022

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

Phụ lục

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Phụ lục báo cáo

Ngày ban hành: 29/10/2018

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay301
  • Tháng hiện tại5,715
  • Tổng lượt truy cập683,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây