Chi bộ Đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học sư phạm mầm non
Phạm Thị Thanh Hương
2

Lê Thị Oanh

Điện thoại:0383793328
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư chi bộ
Hiệu trưởng nhà trường
Đại học sư phạm
Lê Thị Oanh
3

Lê Thị Thuý Loan

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Kế toán
Lê Thị Thuý Loan
4

Trịnh Thị Thư

Điện thoại:
02743546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên trong đơn vị
Nữ công
Đại học mầm non
Trịnh Thị Thư
5

Hồ Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng văn phòng
Trung cấp y sỹ
Hồ Thị Hương
6

Ngô Thị Thúy Ngân

Điện thoại:
02743546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Bí thư chi đoàn
Đại học
Ngô Thị Thúy Ngân
7

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng MN
Bùi Phương Hiền
8

Lê Thị Bích Phượng

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối mầm
Cao đẳng
Lê Thị Bích Phượng
9

Trần Thị Liễu

Điện thoại:
02743546289
Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng
Trần Thị Liễu
10

Lê Thị Hạnh

Điện thoại:0986583446
0274546289
Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Đại học Sư phạm mầm non
Lê Thị Hạnh
11

Nguyễn Thị Phương

Điện thoại:
0274546289
Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Đại học sư phạm mầm non
Nguyễn Thị Phương

Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Oanh

Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Lê Thị Oanh
2

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
Chủ tịch công đoàn
Đại học sư phạm
Phạm Thị Thanh Hương

Tổ chuyên môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Liễu


Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Liễu
2

Nguyễn Thị Hoài Thi


Email: thinthmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Hoài Thi
3

Nguyễn Trương Hoài Thư


Email: thunthmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học mầm non
Nguyễn Trương Hoài Thư
4

Lê Thị Hạnh


Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Hạnh
5

Lê Thị Bích Phượng

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó chuyên môn chồi lá
Thanh tra nhân dân
Cao đẳng
Lê Thị Bích Phượng
6

Phạm Thị Thúy

Điện thoại:
02743546289
Bảo mẫu
12/12
Phạm Thị Thúy
7

Ngô Thị Như Quỳnh

Giáo viên
Đại học sư phạm
Ngô Thị Như Quỳnh
8

Trịnh Thị Thư

Điện thoại:
0274546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học SPMN
Trịnh Thị Thư
9

Nguyễn Thị Phương


Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Phương
10

Ngô Thị Thúy Ngân

Điện thoại:
0274546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn chồi lá
Bí thư đoàn thanh niên
Đại học SPMN
Ngô Thị Thúy Ngân
11

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
0274546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Cao đẳng SPMN
Bùi Phương Hiền

Ban chấp hành Công đoàn 2015-2020

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch CĐ
Phó Hiệu trưởng
Đại học sư phạm
Phạm Thị Thanh Hương
2

Lê Thị Thúy Loan

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng ban nữ công
Đại học kế toán
Lê Thị Thúy Loan
3

Trần Thị Liễu

Điện thoại:
02743546289
Email: lieuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
UBKT
Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Liễu
4

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên nữ công
Cao đẳng sư phạm
Bùi Phương Hiền
5

Trịnh Thị Thư

Điện thoại:
02743546289
Email: thuttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên ban nữ công
Đại học sư phạm
Trịnh Thị Thư

Ban thanh tra nhân dân

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Bích Phượng

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongltbmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Trưởng ban
Tổ trưởng chuyên mầm cấp dưỡng
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Bích Phượng

Đoàn thanh niên

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Thị Hương

Điện thoại:0966068430
02743546289
Email: huonghtmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng
Tổ trưởng tổcông đoàn
Trung cấp y sĩ
Hồ Thị Hương
2

Nguyễn Thị Phương

Điện thoại:
02743546289
Email: phuongntmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Bí thư đoàn thanh niên
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Phương
3

Bùi Phương Hiền

Điện thoại:
02743546289
Email: hienbpmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Cao đẳng sư phạm
Bùi Phương Hiền
4

Lê Thị Hạnh

Điện thoại:
02743546289
Email: hanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Cao đẳng sư phạm
Lê Thị Hạnh
5

Ngô Thị Như Quỳnh

Điện thoại:
02743546289
Email: hoantmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên
Đại học sư phạm
Ngô Thị Như Quỳnh
6

Ngô Thị Thúy Ngân

Điện thoại:
02743546289
Email: ngannttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư ĐTN
Đại học sư phạm
Ngô Thị Thúy Ngân
7

Lê Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đoàn viên Lê Thị Hương
8

Lê Thị Oanh

Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học sư phM5
Lê Thị Oanh

Ban ĐDHCMHS Năm Học 2022-2023

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Bảy

Hội trưởng năm học 2022-2023 Phạm Thị Bảy

Tổ Cấp dưỡng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng
12/12
Lê Thị Hương
2

Tô Thị Thư

Điện thoại:
02743546289
Cấp dưỡng Tô Thị Thư
3

Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huongpttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Phó bí thư chi bộ
Đại học
Phạm Thị Thanh Hương
4

Phạm Thị Thủy

Điện thoại:
02743546289
Phục vụ Phạm Thị Thủy

Tổ văn phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Hồng

Điện thoại:
02743546289
Phục vụ Lê Thị Hồng
2

Lê Thị Thúy Loan

Điện thoại:
02743546289
Email: loanlttmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
Văn thư
Đại học kế toán
Lê Thị Thúy Loan
3

Phạm Văn Tân

Điện thoại:
02743546289
Bảo vệ Phạm Văn Tân
4

Lê văn Chính

Điện thoại:
02743546289
Bảo vệ Lê văn Chính
5

Hồ Thị Hương

Điện thoại:
02743546289
Email: huonghtmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng
Trung cấp
Hồ Thị Hương
6

Lê Thị Oanh

Điện thoại:
02743546289
Email: oanhltmgminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Lê Thị Oanh

Thực đơn

Bữa sáng:

Cháo thịt heo đậu xanh nấm rơm
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Trứng vịt chiên thịt heo
Canh bầu nấu hến+luộc đậu bắp
Bữa phụ: Bánh plan

Bữa xế:

Nui thịt bò cà rốt nấm đùi gà

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay389
  • Tháng hiện tại24,636
  • Tổng lượt truy cập1,331,168
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây