Đăng ký quý 1/2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG   DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN VÀ TIỀN LƯƠNG ĐĂNG KÝ QUÝ I NĂM 2018                                          
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN                                                  
Địa chỉ: Ấp Tân Đức, xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương                                             (Mẫu số 1)  
Số điện thoại: 06503546289                                                    
Số tài khoản: 9523.3.1067302                                                    
                                              (Mức lương 1.300.000 đồng)      
                                                         
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ chức danh công việc  Hình thức tuyển dụng  Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng Tiền lương và phụ cấp 1 tháng Ghi
chú
Các mức phụ cấp của trung ương   Các mức hỗ trợ của tỉnh
Mã số ngạch Hệ số lương Thời điểm tính nâng lương Phụ cấp chức vụ Phụ cấp trách nhiệm (PTĐ,KT,TQ) Phụ cấp thâm niên Phụ cấp ưu đãi QĐ244/2005 Phụ cấp  NĐ 47/2016 NĐ-CP PC khu vực Thông tư 11/2005 (hệ số 0,1) Phụ cấp theo QĐ 222/2009(trực sáng trực trưaCBQL, GV mầm non) Phụ cấp theo QĐ 26/2011 Phụ cấp theo QĐ 74/2012 Phụ cấp QĐ 58/2014 QĐ 29/2016
Nam Nữ % Hệ số % Hệ số CBQL, gốc GV không dạy lớp (50%) Bảo vệ 600,000đ Phục vụ 500,000đ Y tế (0,3 và 0,5) CBQL, GV mầm non (0,5 và 0,7) PCƯĐ CBQL, GV vùng khó khăn 15%
gv
Công tác xa MG, MN bán trú (200,000đ) NV cấp dưỡng  (HS 01)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 26 30 31 32 33 34 35 36
I/- Cán bộ quản lý:             6,68 0 0,6     1,0996   2,548 0 0,2      1.400.000   0 0 0 0 1 1,092 0       400.000   0        18.985.480    
1 Nguyeãn Thò Hoøa    1975 HT BC V.07.02.05 3,96 11/2016 0,35   20% 0,862 35% 1,5085   0,1         800.000           0,5 0,6465         200.000            11.305.100    
2 Phaïm  T Thanh Höông   1986 PHT HD DH V.07.02.05 2,72 4/2016 0,25   8% 0,2376 35% 1,0395   0,1         600.000           0,5 0,4455         200.000              7.680.380    
II/- Hợp đồng NĐ 68: Bảo vệ                4,260          -           -                 -                    -                  -        0,2                     -               -        1.200.000               -           -            -                  -                   -           400.000        -              7.398.000    
1 Phaïm Vaên Taân 1967   BV HÑNÑ68 01.011 2,4 2/2016               0,1           600.000                   200.000              4.050.000    
2 Leâ Vaên Chính  1982   BV HÑNÑ68 01.011 1,86 9/2016               0,1           600.000                   200.000              3.348.000    
III/- Hợp đồng NĐ 68: Phục vụ             1,9 0 0 0   0   0              -     0,1                   -     0 0      500.000   0 0 0     100.000         200.000        -              3.400.000    
3 Phaïm Thò Thuûy   1983 PV HÑNÑ68 01.009 1,9 5/2017               0,1          500.000             100.000         200.000              3.400.000    
VI/- Hợp đồng NĐ 68:Cấp dưỡng             5,44   0     0   0 0 0,4                   -     0 0 0 0 0 0 0       800.000       4,0          13.592.000    
4 Lê Thị Hương    1989 CD HÑNÑ68 01.009 1,36 9/2017               0,1                       200.000       1,0            3.398.000    
5 Leâ Thò Hoàng    1980 CD HÑNÑ68 01.009 1,54 9/2017               0,1                       200.000       1,0            3.632.000    
6 Hồ Thị Mai Thi    1992 CD HÑNÑ68 01.009 1,36 9/2016               0,1                       200.000       1,0            3.398.000    
7 Tô Thị Thư   1986 CD HÑNÑ68 01.009 1,18 9/2017               0,1                       200.000       1,0            3.164.000    
V /- Hành chính - Phục vụ:             5,26   0,4 0,2   0   0,492 0 0,2                   -     0 0 0 0,5 0 0 0       400.000   0          9.567.600    
1 Leâ Thò Thuùy Loan   1981 KT HD DH 06.031 3,00 1/2015 0,2 0,2           0,1                       200.000              4.750.000    
2 Hoà Thò Höông   1990 YT HD DH 01.009 2,26 9/2017 0,2       20% 0,492   0,1         0,5             200.000              4.817.600    
VI/- Hành chính - gốc gv không trưc tiếp giảng dạy                                                        
VII/- Giáo viên trực tiếp dạy lớp             24,09   0,35 0,00   1,2024   8,55 0 1,0    16.600.000   0 0 0 0 5 4               -        2.000.000   0        75.621.120    
1 Trònh Thò  Thö   1977 GV HD DH V.07.02.04 3,33 1/2016     12% 0,3996 35% 1,1655   0,1      1.800.000           0,5 0,4995         200.000   0          9.792.980    
2 Nguyeãn Thò  Hoaøi Thi   1985 GV HD DH V.07.02.04 2,67 6/2016     8% 0,2136 35% 0,9345   0,1      1.800.000           0,5 0,4005         200.000   0          8.264.180    
3 Traàn Thò Lieãu   1988 GV HD DH V.07.02.05 2,41 3/2015     7% 0,1687 35% 0,8435   0,1      1.800.000           0,5 0,3615         200.000   0          7.698.810    
4 Leâ Thò  Bích Phöôïng   1988 GV HD DH V.07.02.05 2,72 4/2016 0,2   8% 0,2336 35% 1,022   0,1      1.800.000           0,5 0,438         200.000   0          8.777.680    
5 N Tröông Hoaøi Thö   1987 GV HD DH V.07.02.04 2,67 10/2016     7% 0,1869 35% 0,9345   0,1      2.000.000           0,5 0,4005         200.000   0          8.429.470    
6 Ngô Thị Thúy Ngân   1994 GV HD DH V.07.02.05 2,1 9/2016 0,15     0 35% 0,7875   0,1      2.000.000           0,5 0,3375         200.000   0          7.367.500    
7 Buøi phöông Hieàn    1992 GV HD DH V.07.02.05 2,41 9/2017       0 35% 0,8435   0,1      2.000.000           0,5 0,3615         200.000   0          7.679.500    
8 Nguyễn Thị Phương    1994 GV HD DH V.07.02.06 1,86 3/2017       0 35% 0,651   0,1      1.800.000           0,5 0,279         200.000   0          6.407.000    
9 Leâ Thò Haïnh    1991 GV HD DH V.07.02.06 2,06 3/2016       0 35% 0,721   0,1         900.000           0,5 0,309         200.000   0          5.897.000    
10 Nguyễn Thị Hoa   1992 GV HD DH V.07.02.06 1,86 9/2017       0 35% 0,651   0,1         700.000           0,5 0,279         200.000              5.307.000    
                                                         
TỔNG CỘNG:  21 CC-VC-NV             47,6300   1,350 0,200   2,3020   11,59400              -        2,1      18.000.000             -        1.200.000      500.000       0,5      6,00      4,75800       100.000      4.200.000          4        128.564.200    
  NGƯỜI LẬP BẢNG                                                      
  KẾ TOÁN                                           HIỆU TRƯỞNG        
                                                         
                                                         
                                                         
  Lê Thị Thúy Loan                                           Nguyễn Thị Hòa         

Thực đơn

Bữa sáng:

-Bánh mì sanwich trứng gà sà lách
-Sữa netsure

Bữa trưa:

-Cơm trắng
-Chả cá ba sa chiên sốt cà chua
-Canh cải ngọt tôm khô nấm kim châm +luộc đậu cove
- Bữa phụ: Chuối cau
 

Bữa xế:

-Nui thịt heo cà rốt nấm bào ngư

Bữa chiều:

Văn bản mới

Số 08/TB - PGDĐT

Ngày ban hành: 10/02/2020. Trích yếu: Kết quả thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tăng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Ngày ban hành: 10/02/2020

CV số 05/HD-BVSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018. Trích yếu: Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới VSTBPN

Ngày ban hành: 29/10/2018

CV số 111/PGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018. Trích yếu: V/v thực hiện báo cáo công tác công khai theo yêu cầu Thông tư số 36/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 06/09/2018

001

Ngày ban hành: 10/09/2015. Trích yếu: Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về Phụ nữ ngành Giáo dục Đào tạo thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"

Ngày ban hành: 10/09/2015

Dự thảo

Ngày ban hành: 19/01/2016. Trích yếu: Báo cáo giao ban Hiệu trưởng ngày 21/01/2016

Ngày ban hành: 19/01/2016

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay366
  • Tháng hiện tại1,580
  • Tổng lượt truy cập661,729
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây