Tuyên truyền phương pháp chải răng đúng cách

Thứ năm - 28/12/2017 14:06
Tuyên truyền phương pháp chải răng đúng cách
v Chaûi haøm treân tröôùc, haøm döôùi sau .
v Chaûi beân traùi tröôùc, beân phaûi sau
v Moãi ñoïan raêng chaûi  töø 6 – 10 laàn .
v Chaûi maët ngoaøi vaø maët trong caùc  raêng: ñaët baøn chaûi vôùi loâng nghieâng so vôùi maët ngoaøi raêng ( trong khoaûng 30 – 45 o C ) . EÙùp nheï loâng, vöøa rung vöøa ñi xuoáng hay leân maët nhai cuûa raêng . Laäp  laïi  6 – 10 laàn ôû töøng ñoaïn raêng roài  chuyeån sang ñoaïn Raêng keá tieáp .
v Chaûiê maët trong caùc raêng phía tröôùc  ( raêng cöûa vaø raêng nanh ) . Ñaët baøn chaûi theo kieåu thaúng ñöùng, loâng baøn chaûi cuõng hôi nghieâng töø 30 -45 C so vôùi maët raêng, hôi eùp nheï loâng baøn chaûi , vöøa rung vaø ñi xuoáng bôø caén caùc raêng .
v Chaûi maët nhai vôùi  ñoäng taùc tôùi  lui .
Tác giả: Hồ Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bữa trưa:

Bữa xế:

Bữa chiều:

Văn bản mới

CV số 259/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/12/2022. Trích yếu: nhu cầu thi thăng hạng

Ngày ban hành: 08/12/2022

CV số 258/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 07/12/2022. Trích yếu: thông tin định danh cá nhân

Ngày ban hành: 07/12/2022

CV số 260/PGDĐT

Ngày ban hành: 07/12/2022. Trích yếu: Sinh hoạt CLB tiếng Anh

Ngày ban hành: 07/12/2022

CV số 255/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 05/12/2022. Trích yếu: Hướng dẫn kiểm tra HK I

Ngày ban hành: 05/12/2022

CV số 251/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 01/12/2022. Trích yếu: HD quản lý sử dụng học bạ điện tử cấp TH

Ngày ban hành: 01/12/2022

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay51
  • Tháng hiện tại8,711
  • Tổng lượt truy cập785,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây