Kế hoạch hoạt động y tế năm học 2014-2015

Thứ năm - 15/10/2015 16:58
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của PGD-ĐT huyện Dầu Tiếng,của chính quyền địa phương, trạm y tế xã Minh Tân và sự quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể và phụ huynh học sinh
ăn dặm 12 326x159
ăn dặm 12 326x159

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG MINH TÂN                                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: /KH-YT-MGMT                                                                          Minh tân, ngày tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014-2015

 

 

     Thực hiện theo thông tư liên tịch số: 03/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của bộ y tế - Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học. 

     Căn cứ theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường MG Minh Tân xây dựng kế hoạch  hoạt động y tế của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình:
1.Tình hình địa phương :

- Minh tân là xã nằm trong sâu của Huyện Dầu Tiếng.tình hình kinh tế ,chính trị ,xã hội của địa phương ổn định,người dân sống chủ yếu bằng nghề cạo mủ .
- Công tác văn hóa tuyên truyền hoạt động tốt phát huy vai trò truyền tải thông tin tới nhân dân , trong đó luôn chú trọng tới việc thông tin về phòng chống các dịch bệnh và công tác chăm lo sức khỏe đời sống nhân dân.
- Công tác y tê địa phương : trạm y tế của xã với đội ngũ cán bộ ,luôn kết hợp với nhà trường đưa các chương trình y tế vào trường học và khám sức khòe định kỳ cho học sinh ,theo dõi các dịch bệnh có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh và cán bộ giáo viên trong trường .
2.Tình hình nhà trường.
- Trường MG Minh Tân là trường quy mô nhỏ
+ Toàn trường có : 26 cán bộ ,giáo viên 206 hoc sinh ,chia thành 6 lớp
+ Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu ,phòng học chưa được đảm bào đủ tiêu chuẩn .
3.Thuận lợi và khó khăn
a. Thuận lợi
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của PGD-ĐT huyện Dầu Tiếng,của chính quyền địa phương, trạm y tế xã Minh Tân và sự quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể và phụ huynh học sinh .
- Nhà trường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động y tế trường học, 100% cán bộ ,giáo viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện .
- Đã có phòng y tế và một giường bênh .
- Các phòng học đã có nhà vệ sinh kép kín
- Các em học sinh trong trường luôn có ý thức tự giác thực hiện hành vi vệ sinh văn minh trong các hoạt động hàng ngày , được sự hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Giáo viên đối với trẻ.  
- Nhân viên cấp dưỡng có sức khỏe, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm trong công tác và trong việc thực hiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho học sinh bán trú.
b. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất của trường còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động y tế trường học.  

- Trang thiết bị, vật tư để phục vụ cho việc khám chữa bệnh còn thiếu. - Nhân viên y tế còn trẻ, mới vào nghề kinh nghiệm còn nhiều hạn chế.

- Trẻ còn nhỏ chưa ý thức được , khi có bệnh còn tre giấu ,rụt rè

II.  NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1.Tổ chức khám sức khỏe,  

 2.Quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh,  

 3.Sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ giáo viên và 

học sinh trong toàn trường 

 4.Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các 

dich bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy 

dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học .

 5.Tuyên truyền tư vấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác y 

tế, các vấn đề liên quan đến sức khỏe .

 6.Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong trường, cơ sở y tế địa phương

 các đơn vị liên quan tại địa phương triển khai thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An Toàn – Thân thiện ”.

 7.Tham mưu với cơ quan y tế địa phương về công tác kiểm tra, giám sát  

 8.Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

A./ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC 

 1. Thành lập Ban chỉ đạo y tế, Ban sức khỏe trường học 

 2. Lập kế hoach dự trù mua thuốc và thiết bị y tế hàng năm 

B./ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

1. Công tác chăm sóc sức khỏe 

 - Giải quyết các trường hợp sơ cứu, xử lý ban đầu các bệnh thông thường trong trường học 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên và học sinh trong trường 

- Tuyên truyền phòng, chống các bệnh thường gặp các mùa trong năm, tới cán  bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh theo nhiều hình thức 

- Quản lý hồ sơ , đánh giá phân loại sức khỏe sau mỗi đợt khám sức khỏe 

2. Công tác vệ sinh 

- Tham gia kiểm tra, xây dựng trường học “ Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” 

- Quản lý, xử lý rác thải theo quy định 

- Có hệ thống cung cấp nước sạch cho cán bộ, giáo viên và học sinh sử dụng 

- Trồng cây xanh, hoa, cây cảnh tạo cho môi trường trường học thoáng mát và màu sắc 

3. Công tác VSATTP 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện, phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm 

 - Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người 

 - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối không để sẩy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm 

 - Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo chất lượng vệ sinh cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường 

 - Thực hiện hợp đồng cung cấp thực phẩm theo quy định, duy trì giao nhận thực phẩm hàng ngày 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn cung cấp thực phẩm . Đánh giá việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của nhà trường 

- Thực hiện đầy đủ thông tin hai chiều về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

4. Công tác bảo hiểm

- Lập danh sách theo dõi học sinh tham gia bảo hiểm thân thể 

5. Công tác khác  

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do trường, địa phương, cơ quan cấp trên phát động 

- Hỗ trợ công tác kiểm phiếu và bán phiếu ăn .

- Làm một số công tác khác

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng /năm

Nội dung công tác

8/2014

- Kiểm tra ,lên kế hoạch dự trù mua một số dụng cụ y tế và một số thuốc thông thường để phục vụ cho năm học.

- Phổ biến cho Phụ huynh học sinh và giáo viên về cách phòng chống bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết…

- Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu kip thời khi có tình huống đau ốm xảy ra với học sinh.

- Kiểm tra VSATTP, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

- Làm đề ghị gửi qua bên trạm chuẩn bị công tác khám sức khỏe đầu năm cho trẻ.

 

9/2014

- Nhận thuốc trẻ và cho trẻ uống thuốc.

- Khám và điều trị cho học sinh ốm tại trường .

- Lên kế hoạch y tế cho năm học

- Kịp thời thăm khám và điều trị cho các trường hợp học sinh bị bệnh.

- Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường, lớp, các công trình vệ sinh.

- Phối hợp trạm y tế GVCN khám sức khỏe cho học sinh đợt 1 ngày 16/09/2014.

- Tuyên truyền cách phòng chống bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết…

 

 

10/2014

- Chăm sóc những trẻ suy dinh dưỡng,kém ăn,tạo môi trường thân thiện gần gũi giữa cô và trẻ

- Kiểm tra giám sát thực phẩm và lưu mẫu thức ăn đảm bảo VSATTP.

- Tuyên truyền triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubela trong trường học.

- Tuyên truyên công tác phòng chống các bệnh học đường , phòng chống dịch bệnh ,bệnh truyền nhiễm :SXH,cảm cúm,đau mắt đỏ … tới CBGV, CNV và học sinh toàn trường.

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, “xanh-sạch-đẹp-an toàn”.

 

 


 

11/2014

 

- Phối hợp tuyên truyền phòng ngừa dị vật đường thở và cách sơ cứu., phòng ngộ độc và cách phòng tránh ngộ độc ở trẻ em.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh đau mắt đỏ.

- Hưởng ứng tháng toàn dân dùng muối Iốt .

- Các kỹ năng phòng dịch hiệu quả.

- Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm , lưu mẫu thức ăn kiểm tra vệ sinh môi trường .

- Hướng dẫn học sinh ngủ phải nằm màn, tránh bệnh sốt xuất huyết.

 


 

12/2014

 

- Cân đo vào ngày 14&15 chấm biểu đồ lần II cho học sinh.

- Cân đo trẻ SDD & Béo Phì. Kiểm tra sức khỏe cân , đo cho học sinh toàn trường

- Tuyên truyền tạo nhận thức về môi trường trong nhà trường, tất cả các lớp đều thực hiên tiêu chí xanh- sạch- đẹp-an toàn.

- Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi.

- Tuyên truyền ngày thề giới phòng chống AIDS ngày 1/12

- Phối hợp tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích , phòng bệnh thiếu sắt, thiếu vitamin, thiếu canxi và sinh tố D.

- Làm thế nào để ngăn chặn thói nhõng nhẽo và bướng bĩnh ở trẻ. Nguyên nhân và những việc cần làm.

- Giới thiệu trang phục mùa đông cho trẻ và các bệnh liên quan mùa đông.

- Làm đề ghị gửi qua bên trạm chuẩn bị công tác khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ.

 

 

01/2015

- Tiếp tục quan tâm chăm sóc trẻ SDD

- Giới thiệu bệnh khô mắt do thiếu vitamin A. Bệnh bướu cổ do thiếu Iode. Bệnh lỵ trực khuẩn.

- Giá trị dinh dưỡng của rau củ và trái cây

- Những việc cần làm khi trẻ nói tục chửi bậy và làm thế nào để ngăn chặn.

- Phối hợp trạm y tế ,GVCN khám sức khỏe cho học sinh đợt 2.Tiến hành phân loại sức khỏe cho học sinh và quản lí, lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.

 

02/2015


 

 

- Dự trù mua sắm thuốc bổ sung tủ thuốc

- Kiểm tra vệ sinh môi trường và lưu mẫu thức ăn đảm bảo VSATTP.

- Cân đo trẻ suy dinh dưỡng ,béo phì .

- Tuyên truyền phòng ngộ độc thực phẩm ngày tết và cách phòng ngừa.

- Tuyên truyền bệnh tả.

 

 


 

3/2015

 

- Luôn có kế hoạch theo giỏi học sinh khi thời tiết thay đổi, chuyển mùa.

- Thực hiện tháng an toàn vệ sinh thực phẩm ,không xảy ra ngộ độc .

- Tuyên truyền phòng bệnh sởi ,sốt xuất huyết .

tuyên truyền phòng bệnh ngoài da thông thường cho trẻ.

- Giới thiệu thực phẩm chứa nhiều sắt .

- Biện pháp phòng bệnh thiếu máu cho trẻ.

- Tuyên truyền phòng bệnh cong vẹo cột sống .

4/2015

- Phòng tránh viêm não nhật bản và các bệnh mùa hè

- Tuyên truyền bệnh tẩy giun .

- Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền ngày sức khỏe thế giới 7/4 (ngày thành lập tổ chức y tế thế giới WHO 7/4/1948.

 

5/2015

 

- Tuyên truyền " tuần lễ không hút thuốc lá " sâu rộng trong học  sinh và giáo viên nhà trường phòng chống tác hại của thuốc lá, chú trọng xây dựng mô hình" trường học không thuốc lá "

- Có kế hoạch cho học sinh tổng vệ sinh toàn trường trước khi về nghỉ hè.

- Hướng dẫn học sinh tư bảo vệ sức khoẻ khi về nghi hè.

- Bàn giao học sinh về với gia đình ( có thông báo và tư vấn về tình trạng bệnh tật cũng như hướng điều trị trong thời gian các em nghỉ hè tới phụ huynh học sinh đối với những học sinh mắc những bệnh nặng, bệnh mãn tính…)

6/2015

- Tổng hợp báo cáo- tự đánh giá công tác y tế học đường trong năm học.

7/2015

- Kiểm tra, tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhà trường. Báo cáo Ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch thanh lý những vật tư đã quá hạn sử dụng đồng thời có kế hoạch bổ sung tủ thuốc, vật tư thiết bị y tế cho năm học mới

 

Xác nhận của nhà trường Người lập kế hoạch

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bún thịt heo mộc cà chua giá
Sữa netsure

Bữa trưa:

Cơm trắng
Thịt heo kho đậu hũ cà chua
Canh khoai mỡ thịt gà+luộc bông cải
Bữa phụ:Lê đường

Bữa xế:

Mì quảng tôm nấm rơm cải dúng

Bữa chiều:

Văn bản mới

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay150
  • Tháng hiện tại25,239
  • Tổng lượt truy cập1,331,771
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây