phụ cấp thâm niên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG BIÊN CHẾ, TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP"
TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN QUÝ IV NĂM 2013
Địa chỉ: Ấp Tân Đức - Minh Tân - Dầu Tiếng - Bình Dương (Mẫu số 2)
Số điện thoại: 06503546289 (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
Số tài khoản: Mức lương: 1.150.000 đồng
Mã số đơn vị: 1067302
" 1,150,000 "
STT Họ và tên Năm sinh Lý do "Ngạch, bậc lương và phụ cấp đang hưởng" Đăng ký biến động lương và phụ cấp Ghi chú
Nam Nữ Các mức phụ cấp của trung ương Các mức hỗ trợ của tỉnh Tiền lương và phụ cấp 1 tháng Các mức phụ cấp của trung ương Các mức hỗ trợ của tỉnh Tiền lương và phụ cấp 1 tháng
Mã số ngạch Hệ số lương Phụ cấp vượt khung Phụ cấp chức vụ Phụ cấp trách nhiệm+CMC Phụ cấp thâm niên Phụ cấp ưu đãi Phụ cấp thu hút 70% (Hệ số) Phụ cấp Bí thư chi bộ Phụ cấp khu vực Theo QĐ 74/2012 (Y tế) Theo QĐ 24/2010 vùng sâu (Hệ số) Theo QĐ 26/2011 (Hệ số) Phụ cấp BV-PV-CD Mã số ngạch Hệ số lương Phụ cấp vượt khung Ngày biến động Phụ cấp chức vụ Phụ cấp trách nhiệm+CMC Phụ cấp thâm niên Phụ cấp ưu đãi Phụ cấp thu hút 70% (Hệ số) Phụ cấp Bí thư chi bộ Phụ cấp khu vực Theo QĐ 74/2012 (Y tế) Theo QĐ 24/2010 vùng sâu (Hệ số) Theo QĐ 26/2011 (Hệ số) Phụ cấp BV-PV-CD
% Hệ số % Hệ số % Hệ số % Hệ số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
I/- Tăng:
1 Buøi phöông Hieàn 1992 Taêng môùi 15a206 1.785 15a206 1.785 9/2013 50% 0.8925 0.1 3
2 Phaïm Thò ThanhVaân 1991 Taêng môùi "15,115" 1.581 "15,115" 1.581 9/2013 50% 0.7905 0.1 "2,842,225"
3 Phaïm Thò Haûi 1983 Taêng môùi 01.009 1.18 01.009 1.18 9/2013 0.1 500000 "1,972,000"
4 Leâ Thò Hoàng 1980 Taêng môùi 01.009 1.18 01.009 1.18 9/2013 0.1 500000 "1,972,000"
5 Ñaëng Thò Saéc 1984 Taêng môùi 01.009 1.18 01.009 1.18 9/2013 0.1 500000 "1,972,000"
6 Leâ T Bích Phöôïng 1988 Taêng TT "15,115" "15,115" 9/2013 0.2 50% 0.1 "345,000"
7 Nguyeãn T Thanh Thuûy 1981 Taêng TP "15,115" "15,115" 9/2013 0.15 50% 0.075 "258,750"
8 Leâ T Thuùy Loan 1981 Taêng TT 06.032 06.032 9/2013 0.2 "230,000"
9 Leâ T Laâm 1988 Taêng TT 01.008 01.008 9/2013 0.2 "230,000"
10 Nguyễn Thị Hòa 1975 Taêng môùi 15a206 3.34 15a206 3.34 9/2013 0.5 15% 0.576 0.1 1.920 "7,401,400"
TỔNG: 10.246 1.25 0.576 1.858 0.6 1.92 " 1,500,000 " " 17,223,378 "
II/- Giảm:
1 Nguyeãn Thò Luõy 1984 Nghỉ việc 01.009 1.18 01.009 1.18 9/2013 0.1 500000 "1,972,000"
2 Buøi Thò Thuùy Vaân 1989 Chuyeån ñi 15.115 2.06 15.115 2.06 8/2013 50% 1.03 0.1 "3,668,500"
3 Nguyeãn Thò Ngoïc Bích 1990 Chuyeån ñi 15a206 1.785 15a206 1.785 10/2013 50% 0.8925 0.1 "3,194,125"
4 Leâ Thò Vaân 1974 Chuyeån ñi 15a205 3.66 15a205 3.66 9/2013 0.5 15% 0.624 " 50,000 " 0.1 2.080 "8,058,600"
TỔNG: 8.685 0.5 0.624 1.9225 " 50,000 " 0.4 2.08 " 500,000 " " 16,893,225 "
III/- Thay đổi lương và phụ cấp:
1 Traàn Thò Phöông Thaûo 1976 NBL "15,115" 2.66 8% 50% 1.33 "15,115" 2.86 1/2013 8% 0.2288 50% 1.43 "5,196,620" 49.154
2 Traàn Thò Lieãu 1988 NBL "15,115" 1.86 50% 0.93 "15,115" 2.06 3/2013 0 50% 1.03 "3,553,500"
3 Nguyễn Thị Hường 1986 Hết TS "15,115" 1.581 50% 0.7905 "15,115" 1.86 3/2013 50% 0.93 "3,208,500"
4 Buøi Thò Xuaân Haûo 1988 Hết TS "15,115" 1.581 50% 0.7905 "15,115" 1.86 3/2013 50% 0.93 "3,208,500"
5 Buøi Thò Thanh Xuaân 1989 Hết TS "15,115" 1.581 50% 0.7905 "15,115" 1.86 3/2013 50% 0.93 "3,208,500"

1 Nguyeãn Thò Hoøa 1975 Taêng TN 15a206 3.34 15a206 3.34 11/2013 0.5 16% 0.6144 50% 1.92 0.1 "7,445,560"
2 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy 1981 Taêng TN 15.115 2.86 15.115 2.86 9/2013 0.15 10% 0.301 50% 1.505 0.1 "5,653,400"
TỔNG:
  Thông tin chi tiết
Tên file:
phụ cấp thâm niên
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Phạm Thị Thanh Hương
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Ba công khai
Gửi lên:
28/02/2014 16:28
Cập nhật:
28/02/2014 16:28
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
68.50 KB
Xem:
355
Tải về:
6
  Tải về
Từ site Trường Mẫu giáo Minh Tân:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn

Bữa sáng:

Bữa trưa:

Bữa xế:

Bữa chiều:

Văn bản mới

CV số 120/PGDĐT-TĐ

Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Phân chia cụm thi đua

Ngày ban hành: 24/05/2023

CV số 119/PGDĐT-TĐ

Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: HD xét thi đua - khen thưởng

Ngày ban hành: 24/05/2023

CV số 118/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/05/2023. Trích yếu: Báo cáo mô hình

Ngày ban hành: 24/05/2023

CV số 117/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 22/05/2023. Trích yếu: Kỹ năng sống

Ngày ban hành: 22/05/2023

QĐ số 36/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 08/05/2023. Trích yếu: Danh hiệu GVCN lớp giỏi THCS

Ngày ban hành: 08/05/2023

Video Clips

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay256
  • Tháng hiện tại6,877
  • Tổng lượt truy cập899,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây